Vaata ka jooniseid: PDF

Mäekalda 13 hoone lahendused

Arhitektuurne lahendus

Arhitektuurne vorm tuleneb lähteülesandest. Kortermaja 2 korterit on saanud kumbki oma hoonemahu, mis visuaalselt ja plaaniliselt peegeldavad teineteist. Asendiplaaniliselt on üks hoonemaht keeranud teisele selja. Maapinnal paenõlva sisseastuvad eraldiseisvad mahud kasvavad 2. korrusel kokku andes teineteisele kätt nagu vanad sõbrad, kes korruse kasvades uuesti lahku lähevad. Mahtude arhetüübiks on traditsiooniline viilkatusega Kadrioru puitmaja, mis on tõstetud “õhku”. Projekteeritav hoone on lamekatustega. Arhetüübist annab aimu ühel mahtudest butafoorsena kasutatud viilkatuseline arhitektoon (37°). Säärane lahendus ei lase hoonel ajalooliste villade kõrval mõjuda võõrobjektina vaid sulandab uue ja vana arvestuslikult üheks terviklikuks elukeskkonnaks. Samuti on Kadrioru esindusvilladele iseloomulikud verandamahud leidnud uut laadi käsitlust klaaskodadena ja markeerivad maapinnal sissepääsusid hoonesse. Hoone tagab olemasolevate arhitektuurimälestiste vaadeldavuse.

Funktsionaalne lahendus

Plaanilahendus on läbitöötatud ja hoone paigutatud vastavalt tagamaks maksimaalset päevavalgust eluruumidesse ja terrassidele mõlemas korteris. Jälgitud on ruumide omavahelist ratsionaalset ja mugavat seotust ning visuaalset efekti. Peasissepääs on projekteeritud pääsuga 1.korruselt klaaskotta, mis on tuulekoja tsooniks hoonemahtu. 1. korrusel paiknevad tehnilised abiruumid ja sissepääsu funktsionaalselt toetavad ruumid. -1. korruse moodustab 1. korruse põrandapinnast 1,3 m madalamal paiknev hoone kuurimaht koos tehnilise ruumiga. Kuurimahtu on käsitletud kui projekteeritava hoone osa ning -1.korruse ning 1.korruse hoonemahud on ühendatud tugimüürseina ja maa-aluse tehnosüsteemide tunneliga. Peale ühendava tehnosüsteemide tunneli on -1. ja 1. korrustele ette nähtud eraldi sissepääsud. Mõlema korteri 1.korruse trepi all paikneb tualett. Igapäevase elutsooni hoone teisel korrusel moodustavad magamistoad, pesuruumid, elutuba ja köök koos söögitoaga. Kolmas korrus on ühel korteril jäetud koduseks spa-ks sauna, puhkeruumi ja katuseterrassiga, teises korteris aga peamagamistoaks pesuruumi ning katuseterrassiga.